Manipulace s rozměrnými prvky

Provádíme montážní a instalční práce s vyuřitím výškových plošin a máme k dispozici techniku pro manipulaci s rozměrnými prvky.